Folkdans

Internationella Folkdanser


Här får du möta och uppleva annorlunda traditioner, musik och dans på ett lustfyllt sätt. De flesta danserna är ringdanser, alla tar lika stor del, alla har en plats i ringen. Syftet är främst att väcka rörelseglädje och gemenskap men även att väcka intresse och nyfikenhet för andra länders kultur och tradition.


Så länge det funnits människor på jorden har vi dansat och använt oss av danskonsten som ett sätt att uttrycka oss med. I alla kulturer har dans funnits som ett uttrycksmedel för livets glädjeämnen och sorger, högtider och mysterium. Dans har på olika sätt visat sig såsom att ge fruktbarhet, krigslycka och hälsa eller för att lindra sorg. Dans som kultur, konst och historia har varit och är ett fundamentalt inslag i människors liv.


I många kulturer är dans, musik och sång en vardaglig del av livet, ett naturligt sätt att kommunicera, ett väldigt kraftfullt uttrycksmedel. Släkt, vänner och grannar vid olika högtidliga tillfällen i livet som bröllop, födelse, konfirmation, eller begravning möts för att dansa, sjunga och musicera tillsammans. Här har danskonsten en självklar plats.


Musiken från Östeuropa kan ibland låta orientalisk, detta eftersom den varit starkt påverkad av den bysantiska kyrkomusiken, den judiska synagogesången, den turkiska klassiska musiken och den turkiska folkmusiken. Det senare hör ihop med att många länder tillhörde det turkiska väldet till början av 1800 – talet. Grekland tillhörde det turkiska väldet ända till slutet av 1800 - talet.


Musiken har ofta taktarter som vi inte så ofta får höra i Sverige. Till exempel 5/16, 7/8, 16/11 eller 18/16 som förkommer i Bulgarien. Det är väldigt vanligt med andra taktarter på Balkan men det vanligaste är trots allt 2/4 taktart. Det är också väldigt vanligt att dans och musikfras inte stämmer överens. Det beror på frasering och att skalorna är väldigt annorlunda.


De absolut vanligaste typerna av dans från dessa länder är ringdansen och kedjedansen. För länge sedan var ringen en symbol för gemenskap. Det är nog ingen slump att man dansade i ring. När man offrade till gudarna så placerade man offret mitt i ringen så att alla skulle kunna ta del av ceremonin. Alla kunde ta del av ceremonin på lika villkor. Detta skapar gemenskap, energi och kraft.

I Östeuropa finns det en filosofi som säger att varje människa är unik men ändå lika , som en länk i ring som varken har en början eller ett slut.


Ordet ”HORA” (uttalas hårra) betyder ringdans och kommer från det gammalgrekiska ”CHOROS” - kören i det antika dramat. Kören stod på scenen under hela föreställningen och hade som huvuduppgift att föra handlingen vidare med sång och dans, som rörde sig i en cirkel. Det svenska ordet kör kommer från choros.


Höger och vänstervarv

En sak till som kan vara intressant med dessa danser från Östeuropa är att ringen rör sig mer år höger än åt vänster. För länge sedan trodde man om man dansade åt ”fel” håll så skulle onda andar komma och ta en. Det finns Västeuropeiska nedteckningar från medeltiden där danserna rörde sig medsols. I dessa beskrivningar talas det också om djävulen som drabbar den som dansade åt ”fel” håll.

Troligtvis har det med religionen att göra. Detta hände i slutet av 300-talet e.Kr. när det Romerska riket delades i ett Öst- och västromerskt rike. Gränsen kom att gå tvärs igenom Balkan. I de Grekisk-Ortodoxa områdena rör sig ringen mer åt höger än åt vänster och tvärtom i de Romersk-Katolska områdena där ringen rör sig mer åt vänster än åt höger.


Genom dessa danser kan vi skapa en större förståelse för våra grannar i världen.

Vi kan på ett enkelt sätt möta varandra i dansen och

skapar glädje och gemenskap. Vi mår dessutom så

mycket bättre av att röra på oss!


Dans till klezmermusik


Klezmer är ursprunligen en folkmusikgengre från Östeuropa. Klezmermusiken har influerats starkt av bland annat östeuropeisk folkmusik och romsk musik. Musiken framfördes av judiska spelmän i Östeuropa och Centraleuropa fram till andra världskriget då den i princip försvann. Dans och musik har låtit sig influeras av folkmusik från bl.a. från Österike, Ungern, Ukraina, Litauen, Moldavien och Polen.

När många flyttade till USA i slutet av 1800 – talet och början av 1900 – talet och tog med sig musiken påverkades den så småningom även av amerikansk populärmusik främst jazz.

Någon gång på 1970-talet uppväcktes intresset för klezmermusiken som snabbt spreds till en bredare, icke-judisk allmänhet. En ny generation lät sig inspireras av de gamla inspelningarna. Klezmer, spelmannen även nedanför taken, har sitt etymologiska ursprung i hebreiskans kle-zemer som betyder musikinstrument.

Klezmer kan man säga är ett slags samlingsord för dans och musik från Östeuropa med judisk bakgrund.


Materialet till danserna som jag lär ut är dels hämtat från Israeliska källor och dels från Amerikanska källor Det är både egna tillverkade danser och traditionella danser.

Chassidiska danser dansas till klezmermusik och mitt material har blivit inspirerat och påverkat av dessa danser.


Läs mer om vilka kurser och utbildningar som är på gång under Aktuellt.