Om mig

Om mig


Som liten fick jag ofta följa med min mor och sitta och titta när hon tränade balett. Jag själv började dansa vid 7 års ålder. Några år senare började jag även dansa Internationella folkdanser, liksom mina föräldrar som också lärde ut danser. Min mor var med och startade Internationella folkdansklubben 1951 och nu undervisar jag själv där.


Jag gick ut danspedagogutbildningen 1984 på Dans – och Cirkushögskolan och har sedan dess arbetat på olika dansskolor, både i kommunal och privat regi i både Stockholm, Enköping, Västerås och Gävle.

De ämnen som jag främst undervisat i är barndans, balett, karaktärsdans och Internationella folkdanser. 


Under åren 1986-87 arbetade jag som professionell dansare i en folkdansensemble Het Folkloristisch Danstheater i Amsterdam

Sedan 2001 arbetar jag professionellt med människor med olika funktionsnedsättningar, både med barn och vuxna.
Jag vidarutbildade mig till dans- och rörelseterapeut och blev färdig 2005 på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. 

Sedan 2006 arbetar jag som dans- och rörelseterapeut. Syftet med dansterapisessionerna är terapeutiskt men syftar också till vidareutbildning för personalen.

Mellan 2008 – 2014 arbetade jag i Stockholms stad som danspedagog, dansterapeut och resurspedagog i specialförskola och förskola. Arbetet innefattade även kompetensutbildning för pedagogerna på förskolan.


Sedan 2012 har jag haft dans och rörelse på äldreboende, dels genom Kultur i vården, Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, Dans i Stockholms stad och län, DIS och genom Kultur- och fritidsförvaltning i Botkyrka.


Jag har under åren haft ett stort antal helgkurser runt om i Sverige men även i Finland. Helgkurser med framförallt folk- danser från Östeuropa och Asien. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ”dans i skolan” främst på låg och mellanstadiet.

Foto: Mea Nordenfelt

Forskningsrapporter och publikationer


2005 Upplevelsen av intryck en väg till uttryck Icke-verbal kommunikation genom dans och rörelse med döva, blinda och dövblinda.


2007 Kom och dansa med mig Hur kroppsuppfattningen påverkar samspel och kommunikation hos personer med dövblindhet.Gummiträd från Australien

Foto: Mea Nordenfelt

2007 var deltog jag på Deafblind International World Conference i Perth, Australien och presenterade mitt arbete Kom och dansa med mig. I samband med detta skrev jag en en artikel i tidskriften Dbl Rewiew, The Magazine of Deafblind International, nr 40 2007.

Being happy in your own skin.

2008 deltog jag på Nordiska Konferensen kring dövblindhet i Finland med Kom och dansa med mig.

Våren 2012 – hösten 2013 medverkade jag tillsammans med Marie Bergman i projektet Kultur och hälsa för äldre – mellan lunch och kaffe.

Vi var ute på ett äldreboende i Tumba i Botkyrka kommun.

Vi hade ett dansspår och ett ljudspår som pågick under 20 gånger där vi handledde den personal som följde med och deltog under periodens gång.

Projektet avslutades med att skapa en metodmapp. ”Mellan lunch och kaffe”

Använd kontaktformuläret nedan för att kontakta mig. Du kan även skicka mail till info@meadans.com

 
 
 
 

Foto: Hanna Nordenfelt